Tìm hiểu về vai trò của bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại chi phí dùng để bù đắp cho những người thất nghiệp. Đây là một loại chi phí quan trọng trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Khoảng chi phí này sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho người lao động, cũng đồng thời giúp ổn định xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp là một quá trình được tạo ra, và sử dụng qua sự đóng góp của cá nhân những người lao động, người sử dụng lao động và cả các cơ quan nhà nước.

Nhờ có bảo hiểm thất nghiệp mà quá trình không có việc làm của người lao động sẽ được hỗ trợ bởi một khoảng chi phí ổn định. Khoảng chi phí này có thể không lớn nhưng chúng sẽ tạo điều kiện cho người lao động có thêm cơ hội để tìm kiếm công việc phù hợp với mình hơn. Bảo hiểm thất nghiệp được đánh giá là một công cụ để có thể giải quyết tình trạng thất nghiệp của người lao động hiện nay, là một trong những chính sách xã hội quan trọng cần được quan tâm và phát triển nhiều hơn trong tương lai.

bao hiem nhan tho genegali

Ảnh minh họa: Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín

 Bảo hiểm có nhiều loại và có vai trò quan trọng trong đời sống

Chức năng bảo vệ và khuyến kích chính là hai chứng năng chính của bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động bị thất nghiệp sẽ được bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ trong khoảng thời gian chưa tìm được việc làm này. Đối với chức năng khuyến khích, bảo hiểm thất nghiệp sẽ có nhiệm vụ động viên khuyến khích người lao động tìm kiếm công việc cho bản thân. Những chức năng này của bảo hiểm thất nghiệp có vai trò rất quan trọng đối với người lao động và cả người sử dụng lao động.

Nó sẽ khiến cho người lao động cảm thấy yên tâm hơn nếu như có gặp phải trường hợp thất nghiệp, từ đó có thể thoải mái tinh thần và tìm cho mình một công việc khác phù hợp hơn. Còn đối với người sử dụng lao động, nhờ có bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động sẽ không cần phải tốn chi phí cho việc trợ cấp cho những người thất nghiệp.

bao hiem y te

Ảnh minh họa: Slogan bảo hiểm y tế

Bên cạnh đó còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhà nước. Nhờ có quỹ bảo hiểm thất nghiệp, mà nhà nước sẽ không còn phải tốn quá nhiều chi phí cho việc trợ cấp xã hội cho những người đang thất nghiệp, mà có thể sử dụng kinh phí nhiều hơn cho các vấn đề xã hội quan trọng khác.

Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng trong nền kinh tế thị trường nhiều rủi ro như hiện nay, những rủi ro này sẽ khiến cho người lao động có thể bị thất nghiệp điều này ảnh hưởng không tốt đến người lao động, người sử dụng lao động và cả nhà nước. Nhưng nhờ có bảo hiểm thất nghiệp mà các vấn đề rủi ro trên không còn khiến cho người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước gặp nhiều khó khăn trong nền kinh tế thị trường nữa.

Trần Giang